<% ' -- Räknare ---------------------------------------------- ' -- Kräver en tabell i databasen (som ansluts med "anslut") som heter tbl_visitors och ett tal-fält i denna som heter visitors IF NOT session("counted2")=1 THEN SQL="SELECT visitors FROM tbl_visitors" SET RS=anslutM.execute(SQL) visitors=RS("visitors") visitors=visitors+1 SQL="UPDATE tbl_visitors SET visitors="&visitors anslutM.execute(SQL) session("counted2")=1 END IF %> <% rID=request("rID") %> Östersjömaran - The Double/Single-Handed Baltic Race
Startsidan | MaraNytt | Marainfo | Deltagare/Resultat tom-07 | Positioner/resultat-07 | Bilder | Länkar
<% rID=request("rID") IF rID=1 THEN %> <% ELSEIF rID=2 THEN %> <% ELSEIF rID=4 THEN %> <% ELSEIF rID=5 THEN %> <% ELSEIF rID=6 THEN %> <% ELSEIF rID=7 THEN %> <% ELSEIF rID=8 THEN %>
<% ELSE %> <% END IF %>
Webmaster | Sponsorer | www.oxss.nu | admin Copyright © OXSS - 2002